• Главная
 • Карта сайта
Не найдено

ГОСТ (стандарт) для сайтів держструктур і організацій з часткою держави

Справжній предстандарт призначений для застосування при розробці, супроводі, експлуатації та розміщенні інтернет-сайтів державних органів і організацій.

Справжній попередній державний стандарт (далі - предстандарт) встановлює вимоги до структури, дизайну, змісту, розміщення інтернет-сайтів державних органів і організацій, а також вимоги щодо захисту інформації для центрів обробки даних, які здійснюють послуги хостингу для інтернет-сайтів державних органів і організацій.

До державних органів і організаціям документ відносить: Республіканські органи державного управління, місцеві виконавчі і розпорядчі органи, інші державні органи та державні організації, а також господарські товариства, щодо яких Республіка Білорусь або адміністративно-територіальна одиниця, володіючи акціями (частками в статутних фондах) , може визначати рішення, що приймаються цими господарськими товариствами.

Вимоги до розробки та дизайну інтернет-сайту містять такі пункти:

Відповідність міжнародним стандартам і рекомендаціям

 • Інтернет-сайт повинен відповідати специфікаціям і рекомендацій W3C.
 • Інформація, розміщена на інтернет-сайті, повинна бути доступна для користувачів, неза-лежно від рівня їх освіти і технічної підготовки. Дизайн інтернет-сайтів повинен розроблятися з урахуванням рекомендацій W3C WAI WCAG.

Вимоги до навігації по інтернет-сайту

 • Для забезпечення першочергової завантаження найважливіших елементів на сторінці інтернет-сайту і їх доступності необхідно розміщувати основні навігаційні посилання у верхній частині кожної сторінки інтернет-сайту. Обраний і певний порядок навігації повинен дотримуватися на кожній сторінці інтернет-сайту.
 • Вся інформація, розміщена на інтернет-сайті, повинна бути доступна відвідувачеві через посилання або пункт меню. Кількість переходів по елементам навігації для доступу до запитуваної інформації не повинно перевищувати п'яти. Навігаційні елементи повинні виділятися на тлі інших елементів інтернет-сайту.
 • Для представлення елементів системи навігації по інтернет-сайту рекомендується використовувати текстове меню, не рекомендується використовувати JavaScript і Flash-анімацію.
 • Кожна гіперпосилання має бути робочою і приводити користувача до очікуваного їм ресурсу. У разі, якщо дається гіперпосилання на зовнішній інтернет-сайт, рекомендується, щоб сповіщення про це користувача здійснювалося заздалегідь, при цьому сторінки, на які вказують такі гіперпосилання, повинні відкриватися в новому вікні веб-браузера. Якщо гіперпосилання використовується для завантаження файлу, рекомендується вказувати його тип і розмір.
 • Необхідно використовувати навігаційні ланцюжки, що містять маршрут по розділах від головної сторінки інтернет-сайту до поточної відкритої сторінки.
 • Для інтернет-сайтів, що містять великі обсяги інформації, необхідно передбачити наявність додаткових навігаційних елементів, таких як:
  - покажчики (алфавітний, тематичний і т. П.), Що представляють собою добірку посилань на сторінки інтернет-сайту, згрупованих за різними критеріями;
  - посилання на найбільш відвідувані сторінки інтернет-сайту або недавно додані документи.
 • При розміщенні на сторінці інтернет-сайту великого обсягу текстової інформації необхідно використовувати внутрішні посилання (якоря) на різні розділи сторінки. У свою чергу, в кожному розділі сторінки повинна бути посилання «Повернутися в початок», що дозволяє користувачеві повернутися до початку сторінки.

Вимоги до механізму пошуку для інтернет-сайту

 • Форма пошуку або посилання на неї повинна бути доступна на кожній сторінці інтернет-сайту. Поле для введення пошукового запиту має забезпечувати введення не менше 20 символів.
 • При розміщенні на інтернет-сайті інформаційного (их) ресурсу (ів) необхідно реалізувати функцію розширеного пошуку або пошуку по розміщеному (им) інформаційному (им) ресурсу (ам).
 • Результати пошуку повинні виводитися на окремій сторінці, що має відповідний заголовок, при цьому пошуковий запит повинен залишатися в рядку пошуку.
 • На сторінці виведення результатів пошуку повинен бути відображений список знайдених документів, а так-же посилання на форму розширеного пошуку (при її наявності на інтернет-сайті).
 • За замовчуванням список результатів пошуку повинен бути відсортований за релевантністю. Кожен пункт у списку повинен містити посилання на сторінку інтернет-сайту і фрагмент тексту, в якому виділені ключові слова, задані в пошуковому запиті.
 • У результатах пошуку для кожного документа повинна бути вказана дата його поновлення.
 • Якщо результат пошуку відноситься не до HTML сторінці, то поруч з посиланням на такий документ необхідно вказати його формат і розмір.
 • Якщо в результаті пошуку не були знайдені документи, що задовольняють пошуковому запиту, то користувач повинен бути проінформований про це відповідним чином, крім того, на сторінці повинна бути надана коротка інформація щодо поліпшення пошукового запиту.

Вимоги до дизайну інтернет-сайту

 • Всі сторінки інтернет-сайту повинні мати єдиний дизайн.
 • Дизайн сторінок інтернет-сайту повинен бути відділений від інформаційного наповнення та розроблений з використанням каскадних таблиць стилів. Повинна бути розроблена спеціальна таблиця стилів для відображення інтернет-сайту з використанням мобільних пристроїв (PDA версія інтернет-сайту).
 • При розробці макета сторінок інтернет-сайту необхідно дотримуватися наступних основних правил:
  - шаблон сторінки повинен забезпечувати коректне сприйняття інформації при різних розмірах вікна веб-браузера;
  - URL, що містять статичну інформацію, не повинні містити інформацію про сеанс роботи користувача з інтернет-сайтом;
  - на інтернет-сайті не повинні використовуватися фонові зображення, які можуть ускладнити його сприйняття або спотворити інформацію;
  - текст повинен відображатися з відповідним рівнем контрасту по відношенню до використовуваного кольором фону (не менше 50%);
  - для завдання розмірів шрифтів, міжрядкових інтервалів і відступів між абзацами тексту необхідно використовувати відносні величини;
  - необхідно уникати ефектів, що ускладнюють сприйняття інформації або відволікаючих користувача від змісту сторінки: миготіння і мерехтіння, ефектів виділення, що рухаються рядків;
  - навігаційні та інтерактивні елементи сторінки (посилання, зображення, кнопки і т. П.) Повинні легко ідентифікуватися користувачами;
  - гіперпосилання повинні візуально виділятися;
  - необхідно застосовувати різні кольори для відвіданих і невідвіданих посилань;
  - функція друку сторінок інтернет-сайту повинна бути реалізована шляхом розробки спеціальних таблиць стилів.
 • Для спрощення сприйняття інформації її рекомендується розбивати на розділи і підрозділи з використанням тегів заголовків () згідно з правилами їх використання.

Використання графічної і мультимедійної інформації

 • Файли графічної інформації, що розміщується на сторінках інтернет-сайту, повинні зберігатися в єдиному екземплярі в форматах, рекомендованих W3C для використання в мережі Інтернет і забезпечують найменший обсяг переданих користувачеві даних при допустимому рівні якості.
 • При розміщенні графічної інформації на сторінках інтернет-сайту необхідно використовувати тег альтернативної підпису (), щоб вона могла бути інтерпретована усіма користувачами. Винятки становлять дрібні декоративні елементи, які є елементами дизайну інтернет-сайту, або зображення, що не несуть смислового навантаження і не впливають на сприйняття інформації, розміщеної на сторінці.
 • Лінійні параметри зображення (висота і ширина, координати позиціонування) повинні в обов'язковому порядку явно визначатися в коді розмітки сторінки.
 • Розміщуються на сторінках графіки або діаграми необхідно доповнювати посиланнями на сторінки, що містять відповідні дані в табличній формі.
 • При розміщенні на сторінці мультимедійної інформації необхідно дотримуватися рекомендацій W3C. При використанні мультимедійних елементів, які відображаються за допомогою допоміжних програм або підключаються до веб-браузеру модулів, наприклад Flash і QuickTime, необхідно забезпечити альтернативне стандартне уявлення цих елементів у вигляді ключових зображень з анімації або текстового опису. При цьому також необхідно переконатися, що інформація залишиться доступною при відключенні користувачем відображення мультимедійної інформації в веб-браузері.

Вимоги до розміщення інформації на інтернет-сайті. Супровід, просування і пошукова оптимізація інтернет-сайту

Вимоги до розміщення інформації на інтернет-сайті

 • Для забезпечення актуальності розміщеної на інтернет-сайті, в державних органах та організаціях повинна бути розроблена і затверджена процедура експлуатації і супроводу інтернет-сайту.
 • Процедура повинна встановлювати:
  а) термінологію (для однозначного розуміння положень процедури персоналом); б) порядок збору відомостей, підготовки інформаційних матеріалів;
  в) порядок узгодження, редагування і публікації матеріалів на інтернет-сайті;
  г) порядок супроводу інтернет-сайту (планування, модернізація, реагування в екстрених ситуаціях, реєстрація та аналіз позаштатних ситуацій, контроль за правильністю відпрацювання сценаріїв інтерактивних сервісів, працездатністю посилань, веденням журналу сервера, відвідуваністю інтернет-сайту і т. д.);
  д) порядок обробки запитів користувачів по електронній пошті, а також запитів, що надійшли під час заповнення користувачами інтерактивних форм;
  е) відповідальність на рівні структурних підрозділів або окремих співробітників за виконання кожної встановленої функції.
  Приклад - Керівник структурного підрозділу, який надав інформацію для розміщення на інтернет-сайті, несе відповідальність за її зміст і достовірність, за своєчасність під-готування матеріалу до публікації, а також за дотримання законодавства про інтелектуальну власність; ж) конкретні посилання на нормативні правові акти (в тому числі ТНПА);
  з) форми документів, необхідних для здійснення процедури.
  приклади:
  1 Форма подачі матеріалів для розміщення на інтернет-сайті.
  2 Форма заявки на технічне обслуговування оргтехніки і т. Д.
  3 Форма квартального звіту про функціонування інтернет-сайту.
 • Процедура експлуатації і супроводу інтернет-сайту державних органів і організацій повинна:
  - мати статус документа, що регламентує діяльність державних органів і організацій, і відповідну ідентифікацію;
  - актуалізуватися в міру необхідності;
  - проходити відповідне своїм статусом погодження та затвердження в державних органах та організаціях;
  - бути доступною в структурних підрозділах, на які поширюються її вимоги;
  - своєчасно вилучатися на паперових носіях із структурних підрозділів при скасуванні кожної редакції.
 • Передача функцій супроводу інтернет-сайту сторонньої організації допускається при наявності в цій організації системи менеджменту якості, що поширюється на даний вид послуг.

Просування і пошукова оптимізація

При розробці інтернет-сайтів державних органів і організацій необхідно враховувати, що користувач повинен легко знаходити інтернет-сайт в мережі Інтернет. Для забезпечення видимості і доступності необхідно дотримуватися рекомендацій основних пошукових систем. Рекомендації по просуванню і пошукової оптимізації інтернет-сайту наведені в додатку В.

Вимоги до систем інтернет-статистики

 • Система інтернет-статистики інтернет-сайтів державних органів і організацій повинна:
  - ґрунтуватися на даних аудиту сервера, на якому розміщений інтернет-сайт;
  - підтримувати основні формати файлу журналу аудиту сервера (Apache Log Format, W3C Extended Log File Format, IIS Log File Format);
  - мати настройки, що визначають власний формат файлу журналу аудиту;
  - підтримувати аналіз лог-файли аудиту сервера великого обсягу (перевищує 100 Мб);
  - підтримувати архівний формат файлів журналу аудиту сервера;
  - здійснювати гарячий резерв файлів журналу аудиту сервера;
  - аналізувати наявність технічних проблем (посилання на неіснуючі ресурси, перевантаження інтернет-сайту);
  - генерувати звіти статистики за зверненнями програмного забезпечення, відвідувачів і обсягах інформації по датах з можливістю вибору конкретного періоду.
 • Вимоги безпеки інформації для програмних засобів системи управління інтернет-сайту
  Програмні засоби системи управління інтернет-сайту повинні бути розроблені відповідно до СТБ.

Організаційні заходи щодо забезпечення безпеки інформації

 • У державних органах та організаціях призначаються особи (користувачі), допущені до робіт в мережі з відповідними повноваженнями; особи, відповідальні за експлуатацію вузла доступу та контроль за виконанням заходів щодо забезпечення безпеки інформації при роботі користувачів в мережах загального користування (керівники підрозділів і адміністратори).
 • Вимоги щодо забезпечення безпеки інформації на СВТ, підключених до мереж загального користування, повинні бути відображені в інструкціях адміністратора і користувача, що регламентують порядок доступу до ресурсів інформаційної системи, встановлення автентичності суб'єктів інформаційних відносин, аудиту безпеки, резервування і знищення інформації, контролю за цілісністю захищаються відомостей , захисту від шкідливого програмного забезпечення і вторгнень. Дані інструкції є складовою частиною політики інформаційної безпеки.

Повернутися назад

Статті по темі:

Новости
Провайдеры:
 • 08.09.2015

  Batyevka.NET предоставляет услуги доступа к сети Интернет на территории Соломенского района г. Киева.Наша миссия —... 
  Читать полностью

 • 08.09.2015
  IPNET

  Компания IPNET — это крупнейший оператор и технологический лидер на рынке телекоммуникаций Киева. Мы предоставляем... 
  Читать полностью

 • 08.09.2015
  Boryspil.Net

  Интернет-провайдер «Boryspil.net» начал свою работу в 2008 году и на данный момент является одним из крупнейших поставщиков... 
  Читать полностью

 • 08.09.2015
  4OKNET

  Наша компания работает в сфере телекоммуникационных услуг, а именно — предоставлении доступа в сеть интернет.Уже... 
  Читать полностью

 • 08.09.2015
  Телегруп

  ДП «Телегруп-Украина» – IT-компания с 15-летним опытом работы на рынке телекоммуникационных услуг, а также официальный... 
  Читать полностью

 • 08.09.2015
  Софтлинк

  Высокая скоростьМы являемся участником Украинского центра обмена трафиком (UA — IX) с включением 10 Гбит / сек... 
  Читать полностью